Студијски програми

Пословна економија

Студијски програм докторских студија Пословна економија траје шест семестара и вреднује се са 180 ЕСПБ.

На основу савремених научних достигнућа из  области економских наука, програм докторандима обезбеђује стручна знања  и одговарајуће вештине управљања и истраживања из  економских  дисциплина и  помоћних садржаја.

Студијски програм нуди докторандима да сходно својим афинитетима и усмерењима одаберу изборне предмете којима самостално профилишу део свог образовног програма.  Докторанд се у току студија орјентише у одређеном правцу, при чему истражује конкретну економску област (Инвестиције и одрживи развој, финансијско извештавање, специфичности финансирања у предузетништву сл.), испитује и анлизира проблеме који се могу јавити у датом сегменту економске стварности и предлаже одређене мере за њихово превазилажење.

Комбинацијом одговарајућих изборних предмета, израдом семинарских радова, и другим активностима докторанти ће бити тематски усмерени у одређеном истраживачком правцу у функцији провођења свих припремних научних и истраживачких радњи за приступање изради докторске дисертације.

Концепт понуде изборних предмета замишљен је тако да може задовољити најразноврсније тематске интересе за проучавање одређених концепција, проблема, појмова и тематских склопова у различитим областима.

Реализација наставе овог студиског програма обавља се у форми теоријске наставе и истраживачког рада. Настава се одвија у виду предавања о планираним методолошким јединицама, као и путем истраживачког рада које се односе на решавање практичних проблема и задатака са којима би се докторанд сретао у будућем раду.

У трећој години докторских студија, студент у оквиру студијско истраживачког рада израђује идејну скицу докторске дисертације која садржи нацрт научне замисли, формулацију теме и проблема и одређивање предмета истраживања и обавља студијски истраживачки рад у функцији израде докторске дисертације.