“Пословна економија, Основне Академске Студије”

Пословна економија – Основне

“Студијски програм: Пословна економија, Мастер студије”

Пословна економија – Мастер

“Међународна економија, Мастер Академске Студије”

Међународна економија – Мастер

“Пословна економија, Докторске Академске Студије”

Пословна економија – Докторске