СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Наставно-образовна и научна делатност Економског факултета остварује се кроз: основне, мастер и докторске студије. Такође, Факултет организује и посебне облике студија за обуку и иновацију знања и кроз научно-истраживачку делатност. Факултет организује и полагање стручних испита за наставнике средњих школа економске оријентације.

Основне студије

На основним академским студијама Факултет организује студијске програме које трају 8 семестра односно 4 године при чему студенти на задњој години могу да се определе за једна од понуђених модула. Сваки студијски програм једним својим делом обухвата опште образовне предмете који обезбеђују знања из: социологије, страних језика и сл., као и теоријско-методолошке предмете као што су: математика, статистика, основи економије, макроекономска анализа и сл., који су основа за надоградњу научно-стручних и стручно-апликативних предмета. >>

Мастер студије

На мастер академским студијама Факултет организује студијске програме које трају 2 семестра односно 1 годину. Реализација наставе сваког студијског програма обавља се у форми теоријске наставе и практичних вежби. Настава се одвија у виду предавања о планираним методолошким јединицама као и путем вежби које се односе на решавање практичних проблема и задатака са којима би се студент сретао у будућем раду. Предавања и вежбе одвијају се по групама које су оптималне и које су усклађене са Болоњском декларацијом и у скалду са Европским системом преноса бодова ЕСПБ. >>

Доторске студије

Студијски програм докторских студија Пословна економија траје шест семестара и вреднује се са 180 ЕСПБ.

На основу савремених научних достигнућа из  области економских наука, програм докторандима обезбеђује стручна знања  и одговарајуће вештине управљања и истраживања из  економских  дисциплина и  помоћних садржаја. >>

Одељење у Чачку

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed pretium sollicitudin nisl, ut hendrerit velit semper et.

Nunc eget faucibus turpis. Phasellus pharetra diam ut nisi sagittis eleifend. Suspendisse non sapien lobortis, eleifend felis a, tincidunt lacus. Vestibulum malesuada porta laoreet. Sed gravida risus id elementum iaculis. Fusce fringilla commodo neque, vel venenatis lacus pretium eget. Nunc at magna aliquet, rhoncus leo vitae, viverra massa.

0
Година рада
0
+
Дипломирани студенти
0
+
Активни студенти

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ