Наставно особље

Редовни професори

Срећко Милачић

редовни професор

Email: srecko.milacic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Финансије, банкарство и осигурање

Предмети на којима је ангажован:

 • Управљање пројектима (ОАС)
 • Анализа хартија од вредности (ОАС)
 • Евалуација инвестиционих пројеката (МАС)
 • Инвестиције и одрживи развој (ДАС)

Александар Доганџић

редовни професор

Email: aleksandar.dogandzic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Финансије, банкарство и осигурање

Предмети на којима је ангажован:

 • Пословне финансије (ОАС)
 • Предузетништво (ОАС)
 • Пословне финансије 2 (МАС)
 • Међународне финансије 2 (МАС)

Небојша Стошић

редовни професор

Email: nebojsa.stosic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Општа економија и привредни развој

Предмети на којима је ангажован:

 • Тржишна анализа и цене (ОАС)
 • Методе и технике научно-истраживачког рада (МАС)

Љиљана Арсић

редовни професор

Email: ljiljana.arsic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Пословна економија

Предмети на којима је ангажована:

 • Економика предузећа (ОАС)
 • Биланси предузећа и банака (ОАС)
 • Управљање трошковима (МАС)
 • Управљање перформансама предузећа (ДАС)
 • Управљање променама и конкурентска предност (ДАС)
 • Интегрисано управљање трошковима (ДАС)

Владан Павловић

редовни професор

Email: vladan.pavlovic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Рачуноводство

Предмети на којима је ангажован:

 • Управљачко рачуноводство (ОАС)
 • Специјални биланси (ОАС)
 • Финансијско рачуноводство 2 (МАС)
 • Интеграције, аквизиције и реструктуирање корпорација (ДАС)
 • Финансијско извештавање (ДАС)
 • Специфичности финансирања у предузетништву (ДАС)

Славиша Трајковић

редовни професор

Email: slavisa.trajkovic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Економска статистика и пословна информатика

Предмети на којима је ангажован:

 • Пословне базе података (ОАС)
 • Електронско пословање (ОАС)
 • Електронско пословање са иностранством (ОАС)
 • Електронско пословање 2 (МАС)
 • Електронска трговина и електронски бизнис (МАС)

Јелена Божовић

редовни професор

Email: jelena.bozovic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Финансије, банкарство и осигурање

Предмети на којима је ангажованa:

 • Банкарство (ОАС)
 • Осигурање (ОАС)
 • Међународно банкарство (ОАС)
 • Банкарски менаџмент (МАС)
 • Управљање ризиком (ДАС)
 • Електронско банкарство (ДАС)

Тања Вујовић

редовни професор

Email: tanja.vujovic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Пословна економија

Предмети на којима је ангажованa:

 • Маркетинг (ОАС)
 • Понашање потрошача (ОАС)
 • Маркетинг менаџмент (МАС)
 • Стратегијски маркетинг (ДАС)
 • Интегрисане маркетинг комуникације (ДАС)

Небојша Ђокић

редовни професор

Email: nebojsa.djokic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Пословна економија

Предмети на којима је ангажован:

 • Стратегијски менаџмент (ОАС)
 • Стратегијски менаџмент 2 (МАС)

Драгана Миленковић

редовни професор

Email: dragana.milenkovic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Општа економија и привредни развој

Предмети на којима је ангажованa:

 • Основи економије (ОАС)
 • Национална економија (ОАС)
 • Међународни економски односи (ОАС)
 • Екологија и одрживи развој (ОАС)
 • Теорија и политика међународне трговине (МАС)
 • Економске интеграције и ЕУ (МАС)
 • Међународна економија и друштвено одговорно пословање предузећа (ДАС)

Зоран Милићевић

редовни професор

Email: zoran.milicevic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Технологија

Предмети на којима је ангажован:

 • Технологија са познавањем робе (ОАС)

Александар Костић

редовни професор

Email: aleksandar.kostic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Социологија

Предмети на којима је ангажован:

 • Социологија (ОАС)
 • Привредно право (ОАС)
 • Методика наставе (ОАС)
 • Методе и технике научно-истраживачког рада (МАС)

Радмила Мицић

редовни професор

Email: radmila.micic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Пословна економија

Предмети на којима је ангажованa:

 • Организација предузећа (ОАС)
 • Микроекономија (МАС)

Соња Вујовић

редовни професор

Email: sonja.vujovic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Пословна економија

Предмети на којима је ангажованa:

 • Међународни маркетинг (ОАС)
 • Истраживање тржишта (ОАС)
 • Маркетинг менаџмент (МАС)
 • Конкурентност и међународна факторска мобилност (МАС)

Ванредни професори

Иван Божовић

ванредни професор

Email: ivan.bozovic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Општа економија и привредни развој

Предмети на којима је ангажован:

 • Макроекономска анализа (ОАС)
 • Економске доктрине (ОАС)
 • Макроекономија (МАС)

Радица Бојичић

ванредни професор

Email: radica.bojicic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Математика за економисте

Предмети на којима је ангажованa:

 • Математика (ОАС)
 • Операциона истраживања (ОАС)
 • Економетрија (МАС)
 • Методе и технике научног истраживања и анализе (ДАС)

Крсто Јакшић

ванредни професор

Email: krsto.jaksic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Пословна економија

Предмети на којима је ангажован:

 • Предузетништво (ОАС)
 • Пословна логистика (ОАС)
 • Међународна шпедиција, транспорт и осигурање (ОАС)

Сања Добричанин

ванредни професор

Email: sanja.dobricanin@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Пословна економија

Предмети на којима је ангажованa:

 • Економика предузећа (ОАС)
 • Стратегијски менаџмент 2 (МАС)

Срђан Милосављевић

ванредни професор

Email: srdjan.milosavljevic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Информационо-комуникационе технологије

Предмети на којима је ангажован:

 • Пословна информатика (ОАС)

Снежана Тодосијевић-Лазовић

ванредни професор

Email: snezana.todosijevic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Рачуноводство

Предмети на којима је ангажованa:

 • Финансијско рачуноводство (ОАС)
 • Контрола и ревизија (ОАС)
 • Анализа финансијских извештаја (ОАС)

Доценти

Владимир Радивојевић

доцент

Email: vladimir.radivojevic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Општа економија и привредни развој

Предмети на којима је ангажован:

 • Тржишна анализа и цене (ОАС)
 • Национална економија (ОАС)

Милош Милановић

доцент

Email: milos.milanovic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Финансије, банкарство и осигурање

Предмети на којима је ангажован:

 • Монетарне и јавне финансије (ОАС)

Славиша Ђорђевић

доцент

Email: slavisa.djordjevic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Рачуноводство

Предмети на којима је ангажован:

 • Биланси предузећа и банака (ОАС)

Милош Павловић

доцент

Email: milos.pavlovic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Финансије, банкарство и осигурање

Предмети на којима је ангажован:

 • Евалуација инвестиционих пројеката (МАС)
 • Финансијски менаџмент (ДАС)

Игор Симић

доцент

Email: igor.simic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Право за економисте

Предмети на којима је ангажован:

 • Привредно право (ОАС)

Наставници страног језика

Наташа Лукић

наставник страног језика

Email: natasa.lukic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Енглески језик за економисте

Предмети на којима је ангажованa:

 • Енглески језик 1 (ОАС)
 • Енглески језик 2 (ОАС)
 • Енглески језик 3 (ОАС)

Асистенти са докторатом

Асистенти

Маја Младеновић

асистент

Email: maja.mladenovic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Општа економија и привредни развој

Предмети на којима је ангажованa:

 • Макроекономска анализа (ОАС)
 • Тржишна анализа и цене (ОАС)

Јелена Ђоровић

асистент

Email: jelena.djorovic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Рачуноводство

Предмети на којима је ангажованa:

 • Управљачко рачуноводство (ОАС)
 • Финансијско рачуноводство (ОАС)
 • Биланси предузећа и банака (ОАС)
 • Контрола и ревизија (ОАС)

Анђелка Трипковић

асистент

Email: andjelka.tripkovic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Пословна економија

Предмети на којима је ангажованa:

 • Економика предузећа (ОАС)
 • Стратегијски менаџмент (ОАС)

Ивана Алексић

асистент

Email: ivana.vucinic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Пословна економија

Предмети на којима је ангажованa:

 • Предузетништво (ОАС)
 • Организација предузећа (ОАС)

Сарадници

Стефан Грујић

сарадник у настави

Email: stefan.grujic@pr.ac.rs
Tel: +381 28 497 934

Ужа научна област:
Пословна економија