СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ФАКУЛТЕТА

Радом стручних служби факултета координира и руководи секретар Факултета. Контакт адреса секретара факултета линк.

Служба за опште и правне послове

Служба за опште и правне послове.

Контакт:

тел.:

email:

Служба за основне, мастер и докторске студије

Служба за основне, мастер и докторске студије (Студентска служба)

Служба за основне академске студије

Контакт: Ивица Младеновић

тел.:

email: referentska.eko@pr.ac.rs

 

Служба за мастер академске студије

Контакт: Александар Кукурековић

тел.: 064 820 33 22

email: aleksandar.kukurekovic@pr.ac.rs

 

Служба за докторске академске студије

Контакт: Стефан Савић

тел.: 064 820 33 06

email: stefan.savic@pr.ac.rs

Служба за финансирање и рачуноводство

Служба за финансирање и рачуноводство (финансијска служба)

Контакт:

тел.:

email: