Катедре се на Факултету организују за једну или више сродних научних области. Чине их наставници и сарадници који су изабрани за ужу научну област, којој припада катедра.

КАТЕДРЕ

На нашем Факултету организоване су следеће катедре:

null
КАТЕДРА ЗА ОПШТУ ЕКОНОМИЈУ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ
Шеф катедре: проф. др Драгана Миленковић

9 чланова

САЗНАЈ ВИШЕ
null
КАТЕДРА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ, МЕНАЏМЕНТ, МАРКЕТИНГ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Шеф катедре: проф. др Љиљана Арсић
12 чланова
САЗНАЈ ВИШЕ
null
КАТЕДРА ЗА ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
Шеф катедре: проф. др Александар Доганџић

4 члана

САЗНАЈ ВИШЕ
null
КАТЕДРА ЗА РАЧУНОВОДСТВО, МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ
Шеф катедре: проф. др Снежана Тодосијевић Лазовић

7 чланова

САЗНАЈ ВИШЕ