Редни бројНазив студентске организацијеСкраћени назив студентске организацијеСедиштеОбласт деловањаПравни заступникСтатут студентске организације
1.Удружење студената Економског факултета, ЕКОНОМСКА МОЋУСЕФКосовска Митровица, Колашинска 156-Обезбеђивање оптималних услова за студирање и квалитета наставе,
-Ефикаснији образовни и научни систем,
-Учешће својих представника у органима и телима који доносе одлуке од значаја за интересе студената,
-Покретање актуелних иницијатива које би допринеле решавању студентских питања,
-Остваривање међу факултетске сарадње на Приштинском као и на осталим Универзитетима у Србији,
-Организује забавно културна дешавања,
-Организује спортска дешавања,
-Едукује студенте и омладину у области друштвеног образовног активизма, и мотивише их за активно учешће у друштву и промовише неформално и целоживотно образовање,
-Објављује књиге, публикације и други штампани материјал,
-Сарађује са универзитетима, стручним уружењима и другим организацијама у земљи и иностранству која се баве наведеним областима,
-Настоји да ублажи или реши проблеме у сарадњи са надлежним институцијама, посебно оне који погађају студенте и младе,
-Пружа подршку и консултације у области пројектног менаџмента другим организацијама или институцијама,
-Организује сама, или у заједници са другим организацијама, стручне и волонтерске скупове, семинаре, саветовања и друге облике неформалног образовања у наведеним областима,
-Организује едукативна, тематска и некомерцијална путовања по земљи и иностранству у складу са законом,
-Пружа информације јавности, путем различитих врста медија у складу са важећим Законима и прописима Републике Србије,
-Обавља друге делатности кроз реализовање пројеката и акција у циљу побољшања квалитета живота студената и младих.
Стефан ГрујићСтатут УСЕФ