Катедре се на Факултету организују за једну или више сродних научних области. Чланови Катедре су наставници и сарадници запослени са пуним радним временом на Факултету, који су изабрани за ужу научну област која припада датој Катедри.
Радом Катедре руководи шеф Катедре кога именује Декан из реда наставника који је у радном односу са пуним радним временом, на период од три године.
Делокруг рада катедри утврђен је одредбама Статута Факултета.

КАТЕДРЕ

На нашем Факултету организоване су следеће катедре:

null
КАТЕДРА ЗА ОПШТУ ЕКОНОМИЈУ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ
Шеф катедре: проф. др Драгана Миленковић

9 чланова

САЗНАЈ ВИШЕ
null
КАТЕДРА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ, МЕНАЏМЕНТ, МАРКЕТИНГ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Шеф катедре: проф. др Љиљана Арсић
12 чланова
САЗНАЈ ВИШЕ
null
КАТЕДРА ЗА ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
Шеф катедре: проф. др Александар Доганџић

4 члана

САЗНАЈ ВИШЕ
null
КАТЕДРА ЗА РАЧУНОВОДСТВО, МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ
Шеф катедре: проф. др Снежана Тодосијевић Лазовић

7 чланова

САЗНАЈ ВИШЕ