СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ФАКУЛТЕТА

Радом стручних служби Факултета координира и руководи секретар Факултета. Актуелни секретар Факултета је Миодраг Васић, дипломирани правник.

Контакт адреса секретара Факултета је pravna.eko@pr.ac.rs

Служба за правне, кадровске и опште послове

Служба за правне, кадровске и опште послове

Контакт: Данијела Николић

тел.:

email: pravna.eko@pr.ac.rs

Служба за наставу и студентска питања

Студентска служба

Служба за основне академске студије

Контакт: Ивица Младеновић

тел.:

email: referentska.eko@pr.ac.rs

 

Служба за мастер академске студије

Контакт: Александар Кукурековић

тел.: 064 820 33 22

email: aleksandar.kukurekovic@pr.ac.rs

 

Служба за докторске академске студије

Контакт: Стефан Савић

тел.: 064 820 33 06

email: stefan.savic@pr.ac.rs

Библиотека

Библиотека.

Контакт: Надица Ракић

тел.:

email: biblioteka.eko@pr.ac.rs

Финансијско-рачуноводствена служба

Финансијско-рачуноводствена служба

Контакт: Игор Петковић, Бојана Павловић

тел.:

email: finansijska.eko@pr.ac.rs