СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ФАКУЛТЕТА

Радом стручних служби факултета координира и руководи секретар Факултета. Контакт адреса секретара факултета линк.

Служба за опште и правне послове

Служба за опште и правне послове.

Контакт:

тел.:

email:

Служба за основне, мастер и докторске студије

Служба за основне, мастер и докторске студије (Студентска служба)

Контакт:

тел.:

email:

Служба за финансирање и рачуноводство

Служба за финансирање и рачуноводство (финансијска служба)

Контакт:

тел.:

email: